Kiến thức thời trang

Phần 1 – Lịch sử thời trang

Chào các bạn, Vì say thời trang quá nên mình hay lên mạng “vọc” chỗ này chỗ kia, tìm hiểu bất cứ điều gì mình tò mò. Rồi mình nghĩ nếu gom lại, chọn lọc và ghi chép ở đây sẽ tiện cho bất cứ ai hứng thú. Việc hiểu biết hệ thống về ngành… Continue reading Phần 1 – Lịch sử thời trang